Av. Fırat ASLAN

Mali Suçlar; Her alanda iyi olmak yerine “BİR ALANDA EN İYİSİ OLMAK” amacıyla Ceza Avukatı Fırat ASLAN tarafından kurulmuş olan, öncelikle ceza hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen avukatlar ve ceza davalarının tarafı olan kişilerin faydalanması amacıyla kurulmuştur.

İstanbul 1 No’lu barosuna kayıtlı olup, Avrupa Baroları ve Hukuk Konseyleri (CCBE) üyesidir.

Fırat ASLAN; 2015 yılından itibaren serbest ceza avukatlığı yapmakta olup; bugüne dek çok sayıda örgütlü suç, terör finansmanı, suç gelirlerinin aklanması, zimmet, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve sahtecilik dosyaları ile ilgilenmiştir.

Ceza Hukuku Dosyaları; disiplin, özveri ve çözüme yönelik anlık karar verebilme yeteneği gerektirdiğinden dosyalarını bizzat takip etmektedir. Bu nedenle dosya kabulü konusunda son derece seçici yaklaşmaktadır.

Akademi

Tarafımızca her zaman önleyici hizmet olan “proaktif” yaklaşım benimsenmektedir. Şöyle ki; önümüze gelen dosyalardan edindiğimiz tecrübe mali suçlara ilişkin işlenen çoğu suçun bilinçsizce işlendiğini göstermektedir.

Müvekkilerin çoğunlukla; süreç sırasında gerek internette yer alan yanlış bilgiler gerekse çevresindeki insanların yanlış yönlendirmesi sonucunda bir suç iddiası ile karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. Sonrasında tarafımızdan danışmanlık hizmeti almaya yönelik taleplerin sayısı oldukça fazladır.

Bu nedenle bir suç işlendikten sonra değil, öncesinde bilinçlenmenin ve bilinçlendirmenin daha doğru olduğu inancındayız. Çünkü; yargıya intikal eden dosyaların neticesi maalesef ki çoğu suçta mahkemeler tarafından uygulama birliği olmadığından, hele ki dava süreçleri hakkında yeterli yetkinliğe sahip olmayan kişilerce takip edilmesi halinde süpriz sonuçlarla karşılması oldukça olasıdır.

Bu nedenle uzun süredir Bankalara, Şirketlere, Belediyeler ve bir çok kurum personellerine karşılaşabilecekleri suçlar ve bu suçlara karşı ne tür önlemler almaları gerektiği, hangi prosedürleri takip etmesi gerektiği hususunda gerçek davalar örnek gösterilerek eğitimler verilmektedir.

Blog ve Youtube

Teoride öğretilen ceza hukuku ile uygulamada karşılaşacağınız ceza hukukunun birbirinden çok bağımsızdır.

Bu nedenle ceza avukatlığı kariyeri yapmak isteyen meslektaşlarımız ve bu suç ile karşı karşıya kalan kişilerin dikkat etmesi gereken hususları paylaşacağımız blog sayfamızın herkese çok faydalı olacağı inancındayız.

Ceza avukatlığı yaparken ceza yasalarını ve içtihatlarını bilmek maalesef yeterli değildir. Bunların yanında bir de “akıl oyunu ustalığı” gerektirdiğini belirtmek isteriz.

Tüm bu başlıkları blog sayfamız dışında Youtube hesabımızdan da sizlerle paylaşıyor olacağız. Katkınızın olacağını düşündüğünüz bir başlık olması halinde iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin.

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz.

Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz, fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz.

En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.

Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!

Scroll to Top