İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme

İştirak halinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır. Maddede, iştirak hâlinde işlenen bir suçta suç ortakla­rından birinin gönüllü vazgeçmesinin ceza sorumluluğu üzerindeki etkisi düzenlenmiştir. İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme ile ilgili olarak bazı durumlarla karşı karşıya gelinebilmektedir.             (2) Suçun;             a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir […]

 İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme Read Post »