Meşru savunma ve zorunluluk hali

Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. Burada hukuka uygunluk ne­deni olarak meşru savunma düzenlenmiştir. Bir kere her türlü hakka yönelik haksız bir saldırıya karşı […]

Meşru savunma ve zorunluluk hali Read Post »