Ceza Hukunda Taksir – Taksir Nedir?

Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Suçlar, kural olarak kasten işlenirler. Ancak, istisnaen taksirle işlenen belli fiiller de kanunlarda suç olarak tanımlanmaktadır. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Taksirli suçların belirgin özelliği, icrai veya ihmali şekilde olabilen iradi hareketin varlığı ve kanunî tanımda […]

Ceza Hukunda Taksir – Taksir Nedir? Read Post »