Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Uygulanacak Esaslar

Seçimlik Cezalarda Soruşturma Türk Ceza Kanunu 11 ve 12. Maddesi uyarınca Yabancı Ülkede Suç İşlenmesi Halinde veya Yabancının Suç İşlemesi halinde; maddelerde belirtilen hallerde, soruşturma konusu suçun yer aldığı kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin uygulanması seçimlik sayılmış ise soruşturma veya kovuşturma açılmaz. 11 ve 12 nci maddelerde suçun hürriyeti bağlayıcı ce­zayı […]

Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Uygulanacak Esaslar Read Post »