Yabancının Suç İşlemesi

Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Uygulanacak Esaslar

Seçimlik Cezalarda Soruşturma Türk Ceza Kanunu 11 ve 12. Maddesi uyarınca Yabancı Ülkede Suç İşlenmesi Halinde veya Yabancının Suç İşlemesi halinde; maddelerde belirtilen hallerde, soruşturma konusu suçun yer aldığı kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin uygulanması seçimlik sayılmış ise soruşturma veya kovuşturma açılmaz. 11 ve 12 nci maddelerde suçun hürriyeti bağlayıcı ce­zayı […]

Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Uygulanacak Esaslar Read Post »

Yabancı Tarafından İşlenen Suçlar

Bir yabancı, Türk Ceza Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye’nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır. Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına

Yabancı Tarafından İşlenen Suçlar Read Post »

error: İçerik Korunmaktadır.
Scroll to Top